Subaru Nederland

Subaru Disclaimer

Verkoopvoorwaarden

Alle prijzen van personenauto's vermeld op deze website, in radioreclames, tv-reclames, advertenties of andere communicatie-uitingen van Subaru zijn consumentenadviesprijzen inclusief bpm, btw en onvermijdbare kosten rijklaar maken, recyclingbijdrage en legeskosten.

Kosten rijklaar maken
Onder rijklaarmaken wordt verstaan:

  • Transport;
  • Rijklaar maken (nul-beurt);
  • Poetsen;
  • Kentekenplaat.

Kosten recyclingbijdrage
Voor elke nieuwe auto wordt een recyclingbijdrage afgedragen. Deze bijdrage gebruikt Auto Recycling Nederland (ARN) om auto's aan het eind van hun levensduur duurzaam te verwerken. Dankzij de recyclingbijdrage kan ARN erop toezien dat:

  • Auto's op een milieuverantwoorde manier worden gedemonteerd en verwerkt;
  • Het wettelijke vastgestelde recyclingpercentage van 85% wordt gehaald;
  • De bijdrage aan een duurzame samenleving wordt verhoogd.

Kosten leges
De aanvraag van een kentekenbewijs brengt (leges)kosten met zich mee. Voor het op naam zetten van het Tenaamstellingsbewijs zijn de kosten € 10,10 incl. btw. De kosten voor het Voertuigbewijs bedragen € 39,00 incl. btw.